Harmanecká jaskyňa

Harmanecká jaskyňa sa nachádza v doline Harmanca neďaleko Banskej Bystrice v južnej časti Veľkej Fatry. Vstupný otvor do jaskyne poznali domáci obyvatelia oddávna, drevorubači používali vstupný priestor ako úkryt v nepriaznivom počasí. V roku 1932 bol rozšírený úzky otvor v zadnej časti vstupného priestoru a M. Bacúrik prenikol do ďalších podzemných priestorov. V roku 1938 bol objavený Dóm pagod a Riečisko. Počas vojnových rokov (najmä v roku 1944) jaskyňa slúžila ako úkryt. Prvý plán jaskyne bol vyhotovený v roku 1946 a geologfický prieskum bol vykonaný v roku 1948.

Harmanecká jaskyňa vznikla v druhohorných vápencoch pozdĺž tektonických porúch. Vchod do jaskyne sa nachádza v v nadmorskej výške 821 m čo je až 260 metrov nad dnom doliny Harmanca. Celková dĺžka jaskyne je 2763 metrov a zaujímavá je najmä mohutnými priestormi. Prvotné priestory jaskyne vznikli koróziou pomaly prúdiacej (stagnujúcej) vody pričom voda z povrchu prenikala do podzemných priestorov viacerými komínmi a miešala sa sa so stagnujúcou podzemnou vodou. V súčasnosti sa v jaskyni vyskytujú iba jazierka, ktoré sú napĺňané presakujúcou zrážkovou vodou.

Jaskyňa je známa výskytom bieleho mäkkého sintra, ktoré na mnohých miestach pokrýva skalné steny a stropy alebo vytvára kvapľové útvary. Z výzdoby jaskyne upútajú najmä mohutné pogodovité stlagmity a nástenné vodopády. Teplota vzduch v jaskyni je cca 6 stupňov Celzia a relat=vna vlhkosť vzduchu cca 95 %.

Harmanecká jaskyňa je jednou z najvýznamnejších lokalít netopierov na Slovensku, dominuje netopier obyčajný a netopier ostrouchý. Zistených bolo až 11 rôznych druhov netopierov.

Pre verejnosť bola jaskyňa sprístupnená v roku 1950. Vzhľadom na náročnú dostupnosť jaskyne z doliny Harmanca bola v roku 1968 vybudovaná nákladná visutá lanová dráha. Terajšia lanová dráha je z rokov 1997 a 1998. Nový vstupný areál bol postavený rokoch 2003 a 2004. Do jaskyne sa vystupuje z parkoviska v doline Harmanca náučným chodníkom s informáciami o okolitej prírode. Celkovo je sprístuponených 720 metrov. Jaskyňa je otvorená každý deň okrem pondelka od 15. mája do 31. októbra.

Harmanecká jaskyňa
Harmanecká jaskyňa

SlovenskaDovolenka.sk © 2007-2023
E-mail: kontakt@slovenskadovolenka.sk
Mobil: +421 (0) 902 406 922