KONTAKT

Kontaktné údaje portálu SlovenskaDovolenka.sk:

Clara Services, s. r. o.
Mgr. Lenka PIOVARČIOVÁ
Mikovíniho 9548/19
917 02 TRNAVA
Slovenská republika

Lenka Piovarčiová

Orange: +421 915 054 518

T-Mobile: +421 902 406 922

Elektronický kontakt

e-mail:   kontakt@slovenskadovolenka.sk

web:   https://slovenskadovolenka.sk/

Údaje o bankovom účte v SR, ktorý je vedený v EUR

Bankový ústav:   Fio banka, a.s.
Názov účtu:   Clara Services, s. r. o.
IBAN:   SK29 8330 0000 0022 0253 8510
BIC:  FIOZSKBAXXX

Iné údaje

IČO:   46801995
DIČ:   2023671265
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava.
Číslo vložky: 30007/T

Overte si nás v v Obchodnom registri.

Orgán dozoru

Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj
Pekárska 23
917 01 Trnava 1

SlovenskaDovolenka.sk © 2007-2023
E-mail: kontakt@slovenskadovolenka.sk
Mobil: +421 (0) 902 406 922