Veľký Javorník

Javorníky sú sen všetkých diaľkových turistov, horských cyklistov a bežkárov pre ich mierne zvlnený hlavný hrebeň s dobrými chodníkmi a perfektne vyšliapanými bežeckými stopami. Javorníky však nie sú iba poplulárnou dráhou pre vyznavačov dlhých trás ale aj útulným krajom s hojnými fliačkami horských lúk a čistín popretkávanými bukmi, čučuriedkovými kríkmi, pastvinami, horárňami a kopaničiarskymi sídlami. Ochrana vzácnych rastlinných a zvieracích druhov žijúcich v tomto kúte Slovenska je zabezpečená pomocou Chránenej krajinnej oblasti Kysuce, ktorá bola zriadená v roku 1984.

Samotný Veľký Javorník je tiež chránený v rámci národnej prírodnej rezervácie so zameraním na ochranu jedľovo-bukového pralesa spolu s ich svojráznymi rastlinnými a živočíšnymi obyvateľmi. Kto chce naozaj spoznať Veľký Javorník, ten by mal začať výstup z niektorej podhorskej dediny, napríklad z Dolnej Maríkovej, Popradna alebo Štiavnika. Cesta vás povedie cez dlhočizné doliny zarezanými do chrbta pohoria a nespočetnými lesnými čistinkami.

Od nepamäti tadiaľto blúdili ľudia, stavali osady i hradiská a zanechávali za sebou stopy svojej činnosti. Pamiatky datované až do doby kamennej sa z času na čas dostávajú na zemský povrch aby poskytli dôkazy o existencii a živote predchádzajúcich generácií. Nielen materiálne veci ale aj stopy v miestnych povestiach a názvoch vŕškov a skalísk svedčia o osídlencoch z praveku. Najväčšie zmeny v Javorníkoch však prišli až s Valasmi, ktorí privandrovali na tieto miesta niekedy v 16. storočí. Osídľovali horské stráne a pomenúvali ich svojimi menami: Príslop, Kyčera, Úplaz, Grúň. Na vyklčovanej pôde zakladali pasienky a polia, k poliam pristavovali dočasné sídla, ktoré sa neskôr zmenili na trvalé obydlia. Takto sa Javorníky stali sieťou roztratených chalúpok a valašská kolonizácia prerástla do kopaničiarskej kultúry.

Pri potulkách po Javorníkoch je vhodným pomocníkom horský bicykel. V tom prípade môže horská turistika začať takmer v ktorejkoľvek horskej osade: napríklad dlhočizné doliny ako Papradnianska alebo Štiavnická vás pohodlne vyvezú až pod hlavný chrbát hlavného hrebeňa a spojením dvoch dolín si môžete vytvoriť vlastnú okružnú trasu.

Ak preferujete pešiu turistiku, výstup na Veľký Javorník s nadmorskou výškou 1072 metrov vám poskytne výhľadovo bohatý zážitok. Výstup môžete začať zo Štiavnika cez Kykulu, Čierne, Jaseňové a Ustrígeľ.

Veľký Javorník
Veľký Javorník
SlovenskaDovolenka.sk © 2007-2023
E-mail: kontakt@slovenskadovolenka.sk
Mobil: +421 (0) 902 406 922