Tlstá, Veľká Fatra

Oblá silueta Tlstej tvorí jednu z dominánt Veľkej Fatry a Horného Turca. Tento vyhliadkový vrchol s nadmorskou výškou 1373 metrov je obopínaný Blatnickou a Gaderskou dolinou. Spolu so svojím „dvojčaťom“ Ostrou vytvárajú komickú dvojicu: oblá Tlstá a štíhla Ostrá.

Priekopníkmi objavovania Gadera a Tlstej boli v minulosti najmä botanici a geológovia. Keďže okolie Tlstej je rajom vzácneho rastlinstva a živočíšstva na priľahlom území bola zriadená Národná prírodná rezervácia Tlstá. Vyskytujú sa tu vzácne druhy rastlín ako lykovec voňavý, cyklámen európsky alebo plesnivec alpínsky. Tlstá je domov pre najmenej 25 druhov chránených druhov rastlín. Pralesy v nedotknutých častiach okolitých dolín sú domovom pre hlucháňa a rysa ostrovida. Počas paleontologických výskumov to bola nájdená kostra prehistorického medveďa jaskynného.

Zaujímavý je aj vnútorný svet Tlstej, ktorý ešte stále nie je úplne preskúmaný. Zatiaľ je zadokumentovaných niekoľko desiatok menších jaskýň v ktorých žije 15 rôznych druhov netopierov. Okolie Tlstej je popretkávané podzemnými priestormi, dutinami, puklinami a roklinami.

Východiskovým miestom pre návštevu Tlstej je obec Blatnica. Od ústia Vápennej doliny cez Mažarnú vedie turistická trasa až na vrchol Tlstej. Z vrcholu sa naskytuje výhľad na celý Turiec, olemovaný hradbami Malej Fatry, Veľkej Fatry a v diaľke vykúkajú hrebene Nízkych Tatier. Zaujímavosťou je, že najlepší rozhľad nie je z najvyššieho vrcholu Tlastej ale z jej západného predvrcholu. Turistický chodník pokračuje cez Muráň kde je križovatka s pokračovaním na Ostrú alebo sa pokračuje Konským dolom (Chodník Janka Bojmíra) do Blatnice. Ak sa rozhodnete pokračovať na Ostrú, potom cez Juriašovu a Blatnickú dolinu vedie chodník späť do Blatnice.

Tlstá, Veľká Fatra
Tlstá, Veľká Fatra
SlovenskaDovolenka.sk © 2007-2023
E-mail: kontakt@slovenskadovolenka.sk
Mobil: +421 (0) 902 406 922