Kriváň

Kriváň je jeden z najkrajších slovenských vrcholov, poskytujúci výhľad z nadmorskej výšky 2494 metrov, nachádzajúci sa vo Vysokých Tatrách. Jeho charakteristickú siluetu je ťažké si pomýliť a nech sa naň dívate z ktorejkoľvek strany, vždy je krivý. Legenda hovorí, že v dávnych časoch bol rovný ale zvedavý anjel priletel sa pokochať nebeskou krásou tohto zemského kúta ale keďže to bol trošinku nešikovný anjel, krídlom zachytil o ostrý končiar a odvtedy je Kriváň krivý.

Kriváň odpradávna lákal hľadačov pokladov a drahých kovov. Už za kráľa Mateja Korvína vyrúbali liptovskí baníci a dobrodruhovia štôlne pod štítom Kriváňa a postupne sa počet štôlní utešene rozrastal. Keďže nikto však nikdy nič nenašiel, krivánske bane prechádzali z rúk do rúk v domnení, že ďalší majiteľ bude úspešnejší. Najvyššie položená štôlňa Terézia je vysekaná iba 50 metrov pod vrcholom štítu. Najviac zavalených štôlní je možné objaviť pod Malým Kriváňom v blízkosti turistického chodníka v nadmorskej výške cca 2050 metrov.

Vďaka Štúrovcom sa Kriváň stal symbolom vlasteneckého hnutia. Na jeho vrchol vystúpil v roku 1835 národný aktivista Gašpar Fejérpataky-Belopotocký a v roku 1841 sa tam vybral ešte raz v spoločnosti Ľudovíta Štúra, Michala Hodžu a iných aktivistov. Na Kriváň vystúpili 16. augusta 1841 iba 12 dní po tom, čo bol na vrchole osadený maďarsko-nemecký obelisk na počesť saského vladára Fridricha Augusta II., ktorý vystúpil na Kriváň rok predtým. Demolácia tohoto obelisku začala v roku 1856 keď do neho príznačne udrel blesk a dokončená bola panslávmi z okolia. Na vrchole Kriváňa stáli mnohí vlastenci a literáti ako Janko Kráľ, Hurban, Francisci, Daxner, Vajanský, Hviezdoslav, Rázus a iní. Od roku 1923 nadobudli tradičné výstupy na Kriváň organizovanú formu v spolupráci s Maticou slovenskou.

Na vrchol Kriváňa vedie viac ako 20 trás ale iba dva značené turistické chodníky. Jeden vedie z troch Studničiek neďaleko Podbanského a druhý zo Štrbského Plesa. Trasa z Troch Studničiek je kratšia ale strmšia, na začiatku sa prechádza lesom ale ako bonus môžete uvidieť partizánsky bunker na Grúniku kde sa 14. januára 1945 odohral ťažký boj medzi partizánskym oddielom Vysoké Tatry a fašistami. Nádherný výhľad z vrcholu Kriváňa naozaj stojí za námahu a keďže Kriváň je považovaný za národný symbol je na jeho vrchole osadený slovenský dvojkríž.

Kriváň
Kriváň
SlovenskaDovolenka.sk © 2007-2023
E-mail: kontakt@slovenskadovolenka.sk
Mobil: +421 (0) 902 406 922