Poľana a Podpoľanie

Územie Poľany má veľký rekreačný potenciál pre turistický a cestovný ruch. Z rekreačných aktivít dominuje letná turistika, alpské a klasické lyžovanie, poľovníctvo, agroturistika a kúpeľníctvo. Zázemie tejto lokalite poskytuje okresné mesto Zvolen, ktoré patrí k najväčším mestským turistickým strediskám na Slovensku.

Dominantou lokality je stratovulkán Poľana s maximálnou nadmorskou výškou 1458 m.n.m. a maximálnym priemerom 18 km. Poľana je najvyšším horstvom vulkanického pôvodu v Západných Karpatoch a patrí do Slovenského stredohoria. Vznikla v treťohorách keď sa na plochý vrch Slovenského rudohoria vyliali prúdy lávy zo stratovulánu Poľana.

Poľana má štatút chránenej krajinnej oblasti. Spodné pásmo lesa tvorí zmiešaný les, vrcholové partie pokrýva smrek. Územie kotlín v tejto oblasti je známe čatými inverziami, ktoré sú sprevádzané hmlami. Vzhľadom na pomerne vysokú polohu Prednej Poľany sú tu v zime vhodné podmienky na zimné športy. Nájdete tu aj dobré podmienky na celoročmú turistiku a rekreáciu. Pre kempovanie, chatárčenie a vodné športy je vhodné územie v okolí vodnej nádrže Môťová. Kúpeľné mesto Sliač je špecializované na srdcovo-cievne indikácie, v Kováčovej nájdete termálne kúpalisko. Okolie Detvy je mimoriadne vhodné pre horskú cykloturistiku s množstvom dobre značených cyklotrás.

V blízkosti Detvy sa nachádza andezitová sklaná plošina nazývaná Kaľamárka. Plošina je obrúbená skalnými stenami, vežami a komínmi, ktoré vznikli sopečnou činnosťou Poľany a následným zvetrávaním a eróziou lávového prúdu. Využíva sa ako cvičný horolezecký terén, prírodné lezecké steny sa považujú za najkrajšie na Slovensku. V blízkosti nájdete horáreň a súkromné chaty v chatovej osade.

Poľana
Poľana
SlovenskaDovolenka.sk © 2007-2023
E-mail: kontakt@slovenskadovolenka.sk
Mobil: +421 (0) 902 406 922