Malé Karpaty

Malé Karpaty je nevysoké horské pásmo nachádzajúce sa na Západnom Slovensku v dĺžke cca 100 km. Začínajú pri v Bratislave pri Dunaji a tiahnu sa až po Nové Mesto nad Váhom. Malé Karpaty sú súčasťou Karpatského oblúka s celkovou dĺžkou približne 1400 kilometrov.

Malé Karpaty patria do skupiny nízkych vysočín a ich najvyšším vrcholom sú Záruby s nadmorskou výškou 767 metrov nad morom. Na území Malých Karpát sa nachádza niekoľko jaskýň (Driny), závrtov, vyvieračiek (vyvieračka Mariáš pri Dobrej Vode, vyvieračka nad Limbachom, vyvieračka v Sološnickej doline) a krasových vodných tokov (Stupavský potok). Väčšina jaskýň nie je sprístupnená pre verejnosť, napr. Deravá skala, Tmavá skala, Čachtická jaskyňa alebo Plavecká jaskyňa.

Oblasť Malých Karpát bola osídlená už v staršej dobe kamennej, pozostatky osídlenia sa našli napríklad v v jaskyni Deravá skala. Prví Slovania prišli na územie v 5. storočí a jedným z najvýznamnejších archeologickým náleziskom slovanského osídlenia sa nachádza na vrchu Molpír nad obcou Smolenice.

Malé Karpaty sú charakteristické aj sústavou pohraničných hradov, ktoré chránili tzv. Českú cestu. Najvýznamnejšími sú napríklad Devínsky hrad, hrad Branč a Ostrý Kameň.

Malé Karpaty predstavujú významnú turistickú a oddychovú lokalitu najmä pre obyvateľov okolitých miest. Dominuje tu pešia turistika a cykloturistika. Pohorie je pretkané množstvom značených a udržiavaných turistických chodníkov. Obľúbené sú turistické vychádzky na vrcholy vyhliadkových vrcholov ako napríklad Záruby, Havranica, Vysoká či Vápenná ako aj diaľkové pochody. Hlavným hrebeňom Malých Karpát vedie Štefánikova magistrála (červená turistická značka), ktorá je súčasťou Cesty hrdinov SNP.

Veľmi navštevované sú aj hrady a zámky, ktoré počas svojho obdobia chránili okolité obchodné cesty, napríklad Devínsky hrad, Smolenický zámok, hrad Ostrý Kameň, Pajštún, Dobrovodský hrad, Čachtický hrad alebo Červený Kameň.

Obľúbený je aj prechod hlavným hrebeňom Malých Karpát ako aj návšteva jedinej sprístupnenej jaskyne v Malých Karpatoch – Driny.

Malé Karpaty - výhľad z Havranej skaly
Malé Karpaty – výhľad z Havranej skaly
Malé Karpaty - značené turistické chodníky
Malé Karpaty – značené turistické chodníky

SlovenskaDovolenka.sk © 2007-2023
E-mail: kontakt@slovenskadovolenka.sk
Mobil: +421 (0) 902 406 922