Kúpele Trenčianske Teplice

Kúpele Trenčianske Teplice sa nachádzajú v kúpeľnom meste Trenčianske Teplice na Západnom Slovensku v okrese Trenčín. Priemerná ročná teplota v Trenčianskych Tepliciach dosahuje približne 10 stupňov Celzia. Priemerné januárové teploty sú od -2 do 4 stupňov Celzia a v júli sa priemerne otepľuje na 18,5 až 20 stupňov Celzia.

Kúpele Trenčianske Teplice patria medzi najstaršie kúpele na území dnešného Slovenska. Pramene termálnej vody boli známe pravdepodobne už na začiatku nášho letopočtu. Prvá písomná zmienka o nich je však z roku 1247. V 19. storočí patrili medzi najznámejšie a najmodernejšie kúpele v Rakúsko-Uhorsku.

Kúpele Trenčianske Teplice sa zameriavajú na liečbu ochorení pohybového aparátu, pooperačných a poúrazových stavov, chronických reumatických ochorení, chorôb z povolania ale aj gynekologických a kožných ochorení, vrátane psoriázy. Na liečbu sa využíva prírodná termálna sírna voda, ktorá sa odoberá z piatich prameňov. Teplota termálnej vody dosahuje 37,7 až 40 stupňov Celzia čo umožnuje jej priame použitie v bazénoch termálnej vody bez akejkoľvek úpravy. Všetky pramene termálnej vody majú rovnaké chemické zloženie, líšia sa iba teplotou termálnej vody.

K dispizícii je 5 liečebných bazénov termálnej vody. Najobľúbenejším bazénom je kúpeľ Snina s priemernou teplotou vody 39 stupňov celzia. Pre milovníkom individuálnej liečby sú k dispozícii vaňové kúpele s termálnou vodou. Okrem bazénov termálnej vody Kúpele Trenčianske Teplice poskytujú bohatú ponuku liečby prírodnými liečivými prostriedkami, ako balneoterapia, rašelinový obklad, limoplast obklad, parafínový zábal, minerálne fango a pitnú kúru. Liečba prírodnými prostriedkami je podporená klasickými alebo relaxačnými masážami, vodoliečnou, liečebnou rehabilitáciou, elektroliečbou a inými doplnkovými liečebnými procedúrami.

Kúpele Trenčianske Teplice
Kúpele Trenčianske Teplice
SlovenskaDovolenka.sk © 2007-2023
E-mail: kontakt@slovenskadovolenka.sk
Mobil: +421 (0) 902 406 922