Kúpele Bojnice

Kúpele Bojnice sú situované v Hornonitrianskej kotline na úpäti Malej Magury v meste Bojnice v nadmorskej výške 297 metrov. Obklopené sú zmiešanými lesmi, ktoré vytvárajú príjemné klimatické podmienky. Priemerná denná teplota vzduchu dosahuje 9 stupňov Celzia. Lokalita má až 2000 slnečných hodín ročne.

Kúpele Bojnice sú charakteristické prírodnou minerálnou vodou s teplotou 28 až 52 stupňov Celzia, ktorá vyviera z deviatich prameňov z hĺbky 1200 až 1500 metrov. Minerálna voda je hydrogén-uhličitanová s obsahom síry, vápnika a horčíka. Pozitívne účinkuje najmä na vegetatívny nervový systém.

Zamerané sú na choroby pohybového ústrojenstva, nervové choroby, ženské choroby, choroby z povolania a choroby obličiek a močových ciest.

Kúpeľníctvo v Bojniciach má dlhoročnú tradíciu. Prvá písomná zmienka o kúpeľoch Bojnice je z roku 1549, kde sú opísané ako vodné nádrže s rôznou teplotou vody. Po ich prestavbe v roku 1671 Pavlom Pálfim bolo v kúpeľoch päť bazénov, jeden z kameňa a zvyšné z dreva. Novodobý rozvoj kúpeľníctva v Bojniciach začal v 30 rokoch 20. storočia keď ich vlastníkom bol Ján Baťa. Po ich znárodnení v roku 1945 prešli do vlastníctva štátu a následne v roku 1959 dostali Bojnice štatút kúpeľného miesta.

Kúpele Bojnice
Kúpele Bojnice

SlovenskaDovolenka.sk © 2007-2023
E-mail: kontakt@slovenskadovolenka.sk
Mobil: +421 (0) 902 406 922