Važecká jaskyňa

Važecká jaskyňa sa nachádza na západnom okraji podtatranskej obce Važec v Liptovskej kotline. Patrí medzi jaskyne kratšie sprístupnené a známa je najmä výskytom bohatej kvapľovej výplne a pozoruhodnými nálezmi kostí medveďa jaskynného. Vchod do jaskyne sa nachádza nad riečiskom Bieleho Váhu v nadmorskej výške 784 metrov a je situovaný na mieste s nádherným výhľadom na panorámu Západných Tatier a Vysokých Tatier.

Važecká jaskyňa bola vytvorená ponornými vodami vedľajšieho riečiska Bieleho Váhu. Vody prenikali do jaskyne terajším vchodom a neďalekým závrtovým otvorom. Vytvorenie podzemných priestorov bolo podmienené tektonickými poruchami pozdĺž ktorých prenikala voda a rozpúšťaním vápenca sa postupne vytvorili terajšie podzemné priestory. Jaskyňa má horizontálny charakter a jej celková dĺžka je 530 metrov.

Podzemné priestory Važeckej jaskyne zdobia najmä stalaktity, stalagmity, stalagnáty a kaskádové jazierka. Značnú časť jaskyne vypĺňajú hlinité sedimenty naplavené povodňovými vodami Bieleho Váhu a preto je prehliadkový chodník v Hlinenej chodbe prekopaný až do hĺbky 1,5 metra. V súčasnosti už vody Bieleho Váhu do jaskyne neprenikajú. Najnižšie časti jaskyne však bývajú občasne zaplavené presakujúcimi zrážkovými vodami alebo topením snehu.

Zadné časti jaskyne majú takmer statické klimatické podmienky s teplotou vzduchu cca 6,5 stupňa Celzia a priemernou relatívnou vlhkosťou vzduchu 94 %. Klimatické podmienky vstupnej časti jaskyne sú ovplyvňované vonkajšími klimatickými podmienkami.

V súčasnosti sa v jaskyni zdržiava, najmä v zimnom období, netopier obyčajný a netopier fúzatý. V dobe ľadovej bola Važecká jaskyňa obývaná medveďom jaskynným čo bola najväčšia európska šelma štvtohôr. Nájdené kosti medveďa jaskynného sú staršie ako 40 000 rokov. Vo Vstupnej sieni na prehliadkovej trase je umiestnená socha tohoto dravca v životnej veľkosti. Ležiacu kostru medveďa jaskynného, zrekonštruovanú z nálezov pozostatkov, je možné uvidieť na prehliadkovej trase. Náučné panele pri vstupe do jaskyne prezentujú život tohto dravca.

Vstup do jaskyne bol známy tamojším obyvateľom už dávno. Pokračovanie objavovania jaskynných priestorov začalo v roku 1922 a jaskyňa bola provizórne sprístupnená v roku 1928. Úradný výmer povoľujúci sprístupnenie jaskyne však pochádza až z roku 1934. Vstupný areál do jaskyne bol dobudovaný v roku 2001. Dĺžka sprístupnených častí je 235 metrov.

Važecká jaskyňa je otvorená od 1. februára do 30. novembra každý deň okrem pondelka. Dostupná je aj z diaľnice D1 a preto jej návšteva je vhodná aj pre cestujúcich, ktorí prechádzajú horným Liptovom.

Važecká jaskyňa
Važecká jaskyňa
SlovenskaDovolenka.sk © 2007-2023
E-mail: kontakt@slovenskadovolenka.sk
Mobil: +421 (0) 902 406 922