Silická ľadnica

Jaskyňa Silická ľadnica sa nachádza neďaleko obce Silica v okrese Rožňava. Hoci nie je verejnosti prístupná, z vyhliadkovej terasy je možné nazrieť do jej zaľadnenej hornej časti. Zaujímavosťou je, že to je jedna z najnižšie položených jaskýň v miernom klimatickom pásme s trvalou ľadovou výplňou. Ako súčasť Slovenského a Aggtelekského krasu je zapísaná do Zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.

K jaskyni vedie označená odbočka z turistickej trasy vedúcej naprieč Silickou planinou. Pri vstupnom portáli je zriadená vyhliadková terasa.

Silická jasyňa je súčasťou rozsiahleho Silicko-gombaseckého podzemného systému. Spodné časti jaskyne, vytvorené podzemným vodným tokom, sú staršie ako vstupná priepasť. Ústie jaskyne vzniklo zrútením stropu rozsiahleho podzemného priestoru. V silickej jaskyni je šiastočne zaľadnená iba horná piepasťová časť jaskyne, nakoľko po zrútení priechodu do dolných častí sa tu vytvoril priestor s kumuláciou studeného vzduchu, ktorý spôsobuje zamŕzanie presakujúcej zrážkovej vody. Spodná časť jaskyne nie je zaľadnená a teplota vzduchu tu dosahuje 4 až 6 stupňov celzia. Jaskyňa je dlhá 1100 metrov a hlboká 110 metrov.

Zrútenie stropu hornej časti jaskyne, ktoré spôsobilo ochladenie hornej časti jaskyne zapríčinilo zmenu mikroklímy čo malo vplyv aj na flóru a faunu. V zaľadnej časti pretrvali iba chladnomilné druhy. V zime tu prebývajú tri druhy netopierov.

Pred zaľadnením bola jaskyňa viackrát obývaná. Boli tu nájdené uhlíky z ohnísk a archeologické nálezy z neolitu a bronzovej doby. Predpokladá sa, že v okolí Silickej ľadnice mohlo exitovať centrum kmeňového osídlenia z obdobia 1300 až 700 pred naším letopočtom. Zaľadnenie jaskyne, po zavalení priechodu do dolných častí jaskyne, nastalo niekedy v 14. alebo 15. storočí.

Prvý nákres jaskyne pochádza z roku 1719 a jaskyňa je spomínaná aj v opise Turnianskej stolice z roku 1744. V novodobej histórii bola dolná časť jaskyne, kde preteká Čierny potok, preskúmaná v roku 1931 a rozsiahle podzemné priestory pozdĺž Čierneh potoka boli objavené v roku 1988 českými speleológmi.

Jaskyňa mala v minulosti aj hospodárske využitie. Vďaka chladnému prostrediu sa používala na skladovanie potravín, napríklad v rokoch 1863 až 1867 tu bolo skladované pivo z neďalekého pivovaru.

Jaskyňa Silická ľadnica
Jaskyňa Silická ľadnica

SlovenskaDovolenka.sk © 2007-2023
E-mail: kontakt@slovenskadovolenka.sk
Mobil: +421 (0) 902 406 922