Krásnohorská jaskyňa

Národná prírodná pamiatka Krásnohorská jaskyňa je jednou z najznámejších jaskýň Slovenského krasu. Nachádza sa na úpätí Silickej planiny neďaleko obce Krásnohorská Dlhá Lúka neďaleko mesta Rožňava. Ako súčasť jaskýň Slovenského a Aggetelekského krasu je zapísaná v Zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.

Vstup do jaskyne tvorí prerazená štôlňa, ktorej povrchový otvor sa nachádza pri vyvieračke Buzgó v nadmorskej výške 316 m. Prírodná vstupná chodba, cez ktorú bola jaskyňa objavená, býva zaplavovaná. Jaskyňa bola vytvorená eróznou činnosťou podzemného vodného toku pozdĺž tektonickej poruchy. Podzemný vodný tok sa na povrch dostáva podzemnou vyvieračkou Buzgó. Hlavnú časť jaskyne tvorí rozšírená puklinová chodba, ktorá na priečnych tektonických poruchách prechádza do mohutných siení a dómov. Celková dĺžka jaskyne je 1556 metrov, teplota vzduchu dosahuje 9 stupňov Celzia a relatívna vhkosť vzduchu 98%.

Jaskyni dominuje mohutný Kvapeľ rožňavských jaskyniarov, ktorý je najvyšší na Slovensku. Nachádza sa v zadnej časti jaskyne v Sieni obrov a dosahuje výšku až 32,6 metrov. Považuje sa za jeden z najvyšších stalagmitov na Zemi. V jaskyni sa vyskytuje aj bohatá sinitrová výzdoba z ktorej najhodnotnejšie sú rôzne excentrické výrastky.

Krásnohorská jaskyňa bola objavená v roku 1964 po znížení vody vo vyvieračke a následným rozšírením úzkej vstupnej chodby. V súčasnosti sa do jaskyne vchádza vyrazenou chodbou dlhou 120 metrov. Jaskyňa bola sprístupnená až v roku 2004 a v súčasnosti je dĺžka prehliadkovej trasy 450 metrov. Počas sezóny, ktorá trvá od 15. júna do 15. septembra, sa denne uskutočňujú tri prehliadky, každá s maximálne 10 osobami. Prehliadka sa vykonáva v sprievode skúsených jaskyniarov a v jaskyniarskom výstroji s prilbou a čelovým svetlom. Mimo sezóny je potrebné návštevu jaskyne vopred ohlásiť.

Krásnohorská jaskyňa
Krásnohorská jaskyňa
SlovenskaDovolenka.sk © 2007-2023
E-mail: kontakt@slovenskadovolenka.sk
Mobil: +421 (0) 902 406 922