Jasovská jaskyňa

Jasovská jaskyňa patrí medzi najvýznamnejšie jaskyne Národného parku Slovenský kras. Nachádza sa na okraji obce Jasov východne od Košíc. Známa je najmä výskytom bohatej sintrovej výplne, rôznorodými a kontrastnými skalnými útvarmi, archeologickými nálezmi a historickými faktami. Spolu s ostatnými jaskyňami Slovenského a Aggetelekského krasu je zaradená do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO.

Jasovská jaskyňa vznikla v druhohorných dolomitoch a vápencoch. Voda prenikajúca pozdĺž tektonických porúch rozpúšťala horniny čím sa podzemné priestory postupne rozširovali. Na priesečníkoch tektonických zlomov sa vytvorili siene a dómy, ktoré boli neskôr pozmenené zrútením stien a stropov. Kolísanie hladiny podzemnej vody spôsobuje občasné zaplavenie najnižších prestorov jaskyne.

Podľa povestí bola Jasovská jaskyňa objavená mníchom z rádu premonštrátov sídliaceho v Jasove. Títo na začiatku 13. storočia postavili v Jasove kláštor, ktorý bol spustošený Tatármi v roku 1241. Traduje sa, že mnísi i obyvatelia obce využívali jaskyňu ako útočisko v prípade hrozby ako boli tatárske nájazdy, turecké nájazdy a stavovské povstania.

Jasovská jaskyňa je 2811 metrov dlhá a tvoria ju sieňové a dómové priestory pospájané chodbami. Viaceré časti jaskyne sú vyzdobené bohatou sintrovou výplňou, ktorá vzniká vyzrážaním uhličitanu vápenatého rozpusteného v presakujúcej zrážkovej vode. Za pozornosť stoja najmä pagodovité stalagmity, stalagnáty a kamenné vodopády.

Jasovská jaskyňa je významná aj z hľadiska výskytu netopierov, bolo tu pozorovaných až 19 druhov. Najpočetnejšie je zastúpený podkovár veľký a podkovár malý. Teplota vduchu v jaskyni dosahuje cca 8 stupňov Celzia a relatívna vlhkosť cca 95 %. V Jasovskej jaskyni sa našli viaceré archeologické nálezy, ktoré indikujú osídlenie v staršej dobe kamennej, mladšej dobe kamennej, bronzovej dobe, staršej dobe železnej a rímskej dobe. Na stene Jasovskej jaskyne sa nachádza nápis mastným uhlíkom z roku 1452, ktorý zanechali vojaci Jána Jiskru z Brandýsa, účastníci bitky pri Lučenci zo 7. septembra 1451 kde porazili vojská Jána Hunyadyho. Jasov a kláštor bol v tom čase ovládaný českými žoldniermi, ktorí bojovali v službách kráľovnej Alžbety.

Jasovská jaskyňa bola sprístupnená v roku 1846 predstaveným rádu kanoninkov, pre verejnosť bola jaskyňa sprístupnená v roku 1924. Elektrické osvetlenie bolo dokončené v roku 1926 a horné poschodie s nápisom českých žoldnierov z roku 1452 bolo sprístupnené v roku 1931. Jaskyňa je v súčasnosti využívaná aj na speleoklimatické pobyty.

Prehliadková trasa Jasovskej jaskyne je 550 metrov dlhá a súčasťou prehliadkove trasy je aj výstava zameraná na prírodu a históriu jaskyne. Jaskyňa je ovorená denne okrem pondelka od 1. apríla do 31. októbra.

Jasovská jaskyňa
Jasovská jaskyňa

SlovenskaDovolenka.sk © 2007-2023
E-mail: kontakt@slovenskadovolenka.sk
Mobil: +421 (0) 902 406 922