Jaskyňa mŕtvych netopierov

Národná prírodná pamiatka Jaskyňa mŕtvych netopierov patrí medzi najvýznamnejšie a najrozsiahlejšie vysokohorské jaskyne. Nazýva sa podľa neobyčajne veľkého pohrebiska netopierov v podzemí. Jaskyňa je situovaná v centrálnej časti hrebeňa Nízkych Tatier pri vyhliadkovom vrchole Ďumbier. Vchod do jaskyne je v nadmorskej výške 1520 metrov a vedie k nemu označená odbočka z turitického chodníka medzi Trangoškou a Chatou gen. M.R. Štefánika.

Jaskyňu mŕtvych netopierov tvorí rozsiahly podzemný labyrint dlhý viac ako 20 km a hlboký 324 metrov vo vnútri Kozích chrbtov. Je charakteristická priestrannými a takmer horizontálnymi chodbami s viacerými úrovňami. Väčšinu úrovní tvorí sústava dvoch až troch paralelných chodieb v rovnakej výškovej pozícii. Najvyššia úroveň je v nadmorskej výške 1640 metrov a najnižšia v nadmorskej výške 1396 metrov. Najvýraznejšia úroveň je vo výške 1510 až 1520 metrov, kde je situovaný Bystrický dóm, ktorý je druhým najväčším jaskyňovým priestorom na Slovensku.

Priemerná teplota vzduchu v jaskyni je 3,5 stupňov Celzia s intenzívoym prúdením následkom výmeny vzduchu s povrchom. Niektoré časti jaskyne sa v zimnom období zaľadňujú.

Pozoruhodnosťou jaskyne sú nálezy netopierých kostičiek, ktoré vidno takmer v celej jaskyni. Vzácne sú kosti z obdobia spred viac ako 4000 až 6000 rokov, v ktorých prevládajú pozostatky netopiera Brandtovho. V súčasnosti tieto druhy netopierov zimuju v jaskyni iba ojedinele. V okrajových častiach jaskyne sa nachádzajú aj kosti kún, medveďa hnedého a kôz.

Prieskum jaskýň v Kozích chrbtoch bol realizovaný v roku 1925, kedy bol vyhotovený aj plán jaskyne nazývanej Jaskyňa netopierov. Speleologické prieskumy boli realizované v rokoch 1958 a 1981. V tomto roku speleológovia prenikli cez koncový zával v Jaskyni netopierov, ktorá dovtedy merala iba 60 metrov a zamerali ďalších 2,5 km jaskynných priestorov. Ďalšie objavy nasledovali a dnes jaskynné priestory dosahujú dĺžku viac ako 20 kilometrov.

Jaskyňa mŕtvych netopierov je turisticky sprístupnená od roku 2003. Dĺžka prehliadkovej trasy je 1050 metrov. Prehliadka jaskyne je možná iba v sprievode skúsených jaskyniarov, ktorí návštevníkom poskytnú speleologický odev, prilbu a čelné svetlo. Jaskyňa je otvorená v mesiacoch júl a august denne okrem pondelka. V mesiacoch marec až jún a september až december je jaskyňa otvorená iba cez soboty a nedele.

Jaskyňa mŕtvych netopierov
Jaskyňa mŕtvych netopierov
SlovenskaDovolenka.sk © 2007-2023
E-mail: kontakt@slovenskadovolenka.sk
Mobil: +421 (0) 902 406 922