Jaskyňa Driny

Jaskyňa Driny je jedinou sprístupnenou jaskyňou na Západnom Slovensku a je jednou z hlavných turistických atrakcií Malých Karpát. Nachádza sa v Smolenickom krase v Malých Karpatoch neďaleko obce Smolenice v okrese Trnava, v blízkosti rekreačného strediska Jahodník. Názov jaskyne je odvodený od Drinkového vrchu kde sa náchádza jej skalný závrt. Názov Drinkový vrch pochádza od drienkových kríkov, ktoré na ňom rastú a v miestnom nárečí sa nazývajú drinky.

Jaskyňa Driny vznikla v druhohorných vápencoch a dosahuje dĺžku 680 metrov. Tvoria ju puklinové chodby široké 1 až 3 metre a neveľké sieňové priestory, ktoré sa vytvorili na križovatkách tektonických porúch. Objavený vstupný komín klesá až do hĺbky 36 metrov.

Podzemné priestory jaskyne Driny sú bohato dekorované sintrovou výplňou (sinter je zrazený jaskynný vápenec), typické sú sintrové záclony, vodopády a nátery, stalagmity a rôzne formy stalaktitov. Vyskytujú sa aj sintrové jazierka doplňované presakujúcou zrážkovou vodou.

Vzhľadom na uzavretosť podzemných jaskynných priestorov sú v jaskyni stabilné klimatické parametre. Teplota vzduchu je cca 7 stupňov Celzia a vysoká relatívna vlhkosť vzduchu dosahuje až 98 percent. Jaskyňa je obývaná 11 druhmi netopierov a počas sprístupňovania jaskyne sa našli pozostatky kostí niekoľkých stavovcov.

Jaskyňa Driny bola objavená v roku 1929 miestnymi obyvateľmi, ktorí sa počas obdobia premnoženia líšok rozhodli vyčistiť ich brloh pod skalným závrtom, nachádzajúcim sa neďaleko obecných vinohradov. Skalný závrt bol miestnym obyvateľom známi dávnejšie ale bol zahádzaný skalami a kameňmi. Po vyčistení skalného závrtu, v novembri 1929, dvaja miestni obyvatelia zostúpili na dno jaskyne.

V roku 1931 miestny četník založil Komitét pre výskum jaskýň v Smoleniciach, ktorý organizoval prieskumné práce v jaskyni. S cieľom vytvorenia vhodných podmienok pre sprístupnenie jaskyne bolo v roku 1933 založené Družstvo pre výskum jaskyne Driny a malokarparského krasu v Smoleniciach. V tom istom roku bol vyrazený dolný vchod do jaskyne a začali sa upravovať podzemné priestory. V roku 1935 bola jaskyňa v dĺžke 175 metrov otvorená pre verejnosť s provizórnym elektrickým osvetlením. Trvalé eletrické osvetlenie bolo inštalované v roku 1943.

V rokoch 1986 a 1987 bola vyrazená nová štôlňa s cieľom vyvoriť ucelený prehliadkový okruh. Posledná jaskynná chodba bola objavená v roku 1993 jaskyniarmi z Dolných Orešian. V súčasnosti je jaskyňa sprístupnená v celkovej dĺžke 410 metrov. Otvorená je každá deň okrem pondelka v termíne od 1. apríla do 31. októbra.

Jaskyňa Driny
Jaskyňa Driny
SlovenskaDovolenka.sk © 2007-2023
E-mail: kontakt@slovenskadovolenka.sk
Mobil: +421 (0) 902 406 922