Gombasecká jaskyňa

Gombasecká jaskyňa je jednou z najvýznamnejších jaskýň Slovenského krasu. Ako súčasť jaskýň Slovenského a Aggtelekského krasu je zaradená do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. Nachádza sa medzi Rožňavou a Plešivcom v katastri obce Slavec.

Jaskyňa vznikla v druhohorných vápencoch pozdĺž tektonických porúch koróznou a eróznou činnosťou Čierneho potoka a jeho občasného prítoku. Známa je najmä výskytom sintrových bŕk – tenkých trubicových stalaktitových útvarov. Dve jaskyňové poschodia tvoria oválne chodby, ktoré sa miestami rozšírili rútením. Vyššie jaskynné poschodie sa nachádza 5 až 10 metrov nad aktívnym riečiskom Čierneho potoka. Celková dĺžka jaskyne je 1525 metrov.

Čierny potok priteká do Gombaseckej jaskyne zo Silickej ľadnice, pričom obe tieto jaskyne sú súčasťou jedného hydrologického systému. Obe jaskyne oddeľuje dosiaľ neznámy úsek podzemných priestorov. Viaceré časti Gombaseckej jaskyne sú dekorované unikátnymi sintrovými brkami, ktoré miestami dosahujú dĺžku až 3 metre. Sú to rúrky visiace zo stropu s rovnakým priemerom, cca 5 mm.

Teplota v Gombaseckej jaskyni dosahuje cca 9 stupňov Celzia, relatívna vlhkosť vzduchu je 95 percent. Gombasecká jaskyňa sa ako prová jaskyňa na Slovensku začala v roku 1968 využívať na speleoterapiu.

Gombasecká jaskyňa bola objavená v roku 1951 skupinou jaskyniarov z Rožňavy. Pri jarnom topení snehu sa z Čiernej vyvieračky valili prúdy kalnej vody a preto jaskyniari dávnejšie predpokladali existenciu jaskynných priestorov. Jaskyniari začali prehlbovať riečisko Čiernej vyvieračky a v roku 1951 prenikli do jaskyne. Jaskyňa v roku 1952 prešla do správy Cestovného ruchu, n.p. z dôvodu jej ochrany. Terajší vchod do jaskyne bol vyrazený v roku 1952 a po vybudovaní chodníkov a elektrického osvetlenia bola jaskyňa v roku 1955 sprístupnená verejnosti. Celkovo je sprístupnených 285 metrov podzemných priestorov.

Vchod do jaskyne sa nachádza iba 2 km od hlavného ťahu medzi Plešivcom a Rožňavou. Jaskyňa je sprístupnená každý deň okrem pondelka od 1. apríla do 31. októbra.

Gombasecká jaskyňa
Gombasecká jaskyňa
SlovenskaDovolenka.sk © 2007-2023
E-mail: kontakt@slovenskadovolenka.sk
Mobil: +421 (0) 902 406 922