Domica

Jaskyňa Domica sa nachádza v pohorí Slovenský kras iba 10 km od obce Plešivec v okrese Rožňava pri štátnej hranici s Maďarskou republikou. Vchod do jaskyne je na úpätí vrcholu Domica v nadmorskej výške 339 metrov. V rámci komplexu jaskýň Slovenského a Aggetelekského krasu je zaradená do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO.

Jaskyňa Domica vznikla v druhohorných vápencoch pozdĺž tektonických porúch pôsobením podzenmného toku Styx a Domického potoka. Domica je súčasťou jedného jaskynného celku s jaskyňou Baradla v Maďarskej republike v celkovej dĺžke 25 km, z ktorých iba asi jedna štvrtina je na území Slovenska.

Domica je typická bohatou sintrovou výplňou. V niektorých častiach ňou preteká podzemný tok Styx a Domický potok, ktoré odvodňujú priľahlé nekrasové územie. V minulosti bola Domica viackrát zaplavená vodou preto boli prijaté opatrenia na jej odvodnenie (vybudovanie dvoch protizáplavových vodných nádrží). Teplota vzduch u v jaskyni dosahuje 11 stupňov Celzia s relatívnou vlhkosťou až 98%.

Jaskyňa bola v minulosti domovom medveďa jaskynného. Dnes v nej žije 16 druhov netopierov. V mladšej dobe kamennej bola útulkom neolitických ľudí. Domica je jedným z najvýznamnejších archeologických nálezísk neolitických fragmentov keramiky a nástrojov z kostí na Slovensku. Jaskyňa bola pravdepodobne osídlovaná periodicky počas zimných období.

Jaskyňa Domica bola známa oddávna. V moderých dejinách J. Marko v roku 1926 prenikol 15 metrov hlbokou priepasťou do útrob Domice a objavil rozsiahle podzemné priestory. V roku 1929 bol objavený prepoj Domice s jaskyňou Čertova diera. Prepoj s jaskyňou Baradla na Maďarskej strane bol objavený až v roku 1932.

V tom istom roku bolo dobudované elektrické osvetlenie a jaskyňa Domica bola sprístupnená verejnosti. V roku 1971 bola upravená prehliadková trasa a súčasný vstupný areál bol dokončený v roku 1984. Aktuálne je sprístupnených 1315 metrov, z toho 140 metrov plavby po podzemnom toku Styx. Prevádzkovanie plavby je závislé na vodných pomeroch podzemného toku. Jaskyňa Domica je prístupná každý deň okrem pondelka od 1. februára do 31. decembra.

Domica
Domica

SlovenskaDovolenka.sk © 2007-2023
E-mail: kontakt@slovenskadovolenka.sk
Mobil: +421 (0) 902 406 922