Dobšinská ľadová jaskyňa

Národná prírodná pamiatka Dobšinská ľadová jaskyňa patrí medzi najvýznamnejšie ľadové jaskyne na svete. Situovaná je v Národnom parku Slovenský raj, v rezervácii Stratená. Vchod do jaskyne je v nadmorskej výške 969 metrov a dostupný je náučným chodníkom z osady Dobšinnská Ľadová Jaskyňa v doline Hnilca. V tejto lokalite je známych viac ako 350 jaskýň a priepastí.

Dobšinská ľadová jaskyňa vznikla v druhohorných svetlých vápencoch pozdĺž tektonických porúch a styčných plôch odlišných vrstiev. Dosahuje dĺžku 1438 metrov. Hlavnú časť jaskyne tvorí obrovská dutina vzniknutá preborením skalných podláh a stropov medzi chodbami, ktoré vytvoril ponorný tok Hnilca. V súčasnosti je zväčša vyplnená ľadom, ktorý jaskyňu rozdeľuje na niekoľko častí: Malá sieň, Veľká sieň, Ruffínyho koridor a Prízemie. Nezaľadnené vrchné a spodné časti jaskyne sú pokryté výplňou.

Jaskyňa bola zaľadnená presakujúcou zrážkovou vodou vo forme ľadopádov, stĺpov a ľadových stalagmitov. Najväčšia hrúbka ľadu dosahuje až 26 metrov. Priemerná ročná teplota v zaľadnených častiach jaskyne dosahuje -1 stupeň Celzia, v nezaľadnených častiach 0,8 až 3,5 stupňov Celzia. Jaskyňa je domovom pre 12 druhov netopierov.

Otvor do jaskyne bol známy oddávna, prvé písomné zienky sú až z roku 1863. V novodobých dejinách prvýkrát vstúpil do jaskyne E. Ruffíny v sprievode ďalších troch ľudí v roku 1870. Jaskyňa bola sprístupnená v roku 1871 a prvé elektrické osvetlenie bolo zavedené v roku 1881. Dpbšinská ľadová jaskyňa patrí medzi prvé jaskyne, ktoré boli elektricky osvetlené.

V rokoch 1893 až 1909 boli v jaskyni organizované ľadové slávnosti spojené s letným korčuľovaním vo veľkej sieni. Korčuĺovanie v jaskyni bolo povolené do roku 1946. Trénoval tu aj úspešný československý krasokorčuliar Karol Divín.

V rokoch 1950 až 1956 bola upravená prehliadková trasa a rekonštruované elektrické osvetlenie na zabránenie ubúdania ľadu. V súčasnosti je jaskyňa spravovaná Správou slovenských jaskýň v spolupráci s Vroclavskou univerzitou. Sprístupnených je 475 metrov. Jaskyňa je otvorená každý deň okrem pondelka od 15. mája do 30. septembra.

Dobšinská ľadová jaskyňa
Dobšinská ľadová jaskyňa

SlovenskaDovolenka.sk © 2007-2023
E-mail: kontakt@slovenskadovolenka.sk
Mobil: +421 (0) 902 406 922