Demänovská ľadová jaskyňa

Demänovská ľadová jaskyňa sa nachádza v Demänovskej doline v Nízkych Tatrách, neďaleko okresného mesta Liptovský Mikuláš. Je súčasťou Demänovského jaskynného systému, ktorý dosahuje dĺžku až 35 km a jeho súčasťou je Demänovská jaskyňa slobody, Demänovská jaskyňa mieru, Demänovská ľadová jaskyňa, Pustá jaskyňa, Vyvieranie a iné.

Demänovský jaskynný systém vznikol pôsobením riečky Demänovka v druhohorných vápencoch pozdĺž tektonických porúch. Dĺžka zemeraných častí Demänovskej ľadovej jaskyne je 1975 metrov s celkovým výškovým rozdielom 57 metrov. Ľadová výplň sa vyskytuje v spodných častiach jaskyne v hĺbke cca 45 metrov, kde teplota vzduchu dosahuje 0 stupňov Celzia. Smerom k horným častiam jaskyne teplota vzduchu stúpa až na hodnotu 5,7 stupňov Celzia s relatívnou vlhkosťou 92 až 98 %.

Na viacerých miestach jaskyne sa zachovala výplň v podobe stalaktitov, stalagmitov a nátekov na stenách, ktoré však v zaľadnenej časti jaskyne pôsobením mrazu zvetrávajú. Jaskyňa patrí aj medzi známe náleziská kostí rôznych zvierat. Našli sa tu kosti medveďa jaskynného. V minulosti boli považované za kosti drakov a preto sa jaskyňa nazýva aj Dračia jaskyňa.

Demänovská ľadová jaskyňa bola pravdepodobne známa už na konci stredoveku. Prvá písomná zmmienka je však z roku 1672. Moderné dejiny jaskyne začínajú jej sprístupnením pre turistické účely v polovici 19. storočia. V roku 1885 bola pri jaskyni vybudovaná prvá turistická útulňa. Po sprístupnení Demänovskej jaskyni slobody, v roku 1924, záujem o Demänovskú ľadovú jaskyňu upadol. Opätovné sprístupnenie nastalo až v roku 1952, kedy bolo inštalované elektrické osvetlenie.

Po objavení Demänovskej jaskyni mieru, v roku 1952, boli narušené teplotné pomery v Demänovskej ľadovej jaskyni a následne sa museli vykonať opatrenia pre obnovu jej ľadovej výplne. V rokoch 1974 až 1976 bola zrekonštruovaná prehliadková trasa.

Prevádzka Demänovskej ľadovej jaskyne je zabezpečovaná Správou slovenských jaskýň. Sprístupnených je 650 metrov s výškovým rozdielom 45 metrov. Jaskyňa je otvorená každý deň okrem pondelka od 15. mája do 30. septembra.

Demänovská ľadová jaskyňa
Demänovská ľadová jaskyňa
SlovenskaDovolenka.sk © 2007-2023
E-mail: kontakt@slovenskadovolenka.sk
Mobil: +421 (0) 902 406 922