Demänovská jaskyňa slobody

Demänovská jaskyňa slobody sa nachádza v Demänovskej doline v Nízkych Tatrách, neďaleko okresného mesta Liptovský Mikuláš. Je súčasťou národnej prírodnej pamiatky Demänovské jaskyne, ktorej súčasťou je aj Demänovská ľadová jaskyňa.

Demänovská jaskyňa slobody je krasová jaskyňa a je pozoruhodná najmä mimoriadnou výplňou a zvláštnymi tvarmi podzemných priestorov. Vytvorená bola riečkou Demänovka v druhohorných vápencoch pozdĺž tektonických porúch. Je súčasťou hornej a strednej časti Demänovského jaskynného systému. Jej dĺžka je 8126 metrov a výškový rozdiel 120 metrov. Jaskyňa je obývaná štyrmi druhmi netopierov a našli sa tu aj kosti medveďa jaskynného.

Jaskyňu objavil A. Král s pomocou A. Mišuru a iných prieskumníkov v roku 1921 najspodnejším ponorom Demänovky. V roku 1922 vznikla komisia pre Demänovské jaskyne a začali práce na ich sprístupnení. Vchod do jaskyne bol prerazený asi 10 metrov nad ponorom. V roku 1923 bolo inštalované dočasné elektrické osvetlenie a nasledujúci rok (1924) bola jaskyňa čiastočne sprístupnená. Jej objavovanie pokračovalo až do roku 1992, kedy bolo dsiahnuté prepojenie s Jaskyňou trosiek.

Teplota vzduchu v jaskyni dosahuje 6,1 až 7,0 stupňov Celzia a relatívna vlhkosť 94 až 99%. Sprístupnený je úsek dlhý 1800 metrov. Jaskyňa je otvorená každý deň okrem pondelka od 2. januára do 15 novembra a od 27. do 31. decembra. Vstup do jaskyne je spoplatnený.

Demänovská jaskyňa slobody
Demänovská jaskyňa slobody

SlovenskaDovolenka.sk © 2007-2023
E-mail: kontakt@slovenskadovolenka.sk
Mobil: +421 (0) 902 406 922