Bojnická hradná jaskyňa

Bojnická hradná jaskyňa je menšia travertínová jaskyňa, ktorá je verejnosti sprístupnená ako súčasť prehliadky Bojnického zámku. Zaujímavá je prírodnými zvláštnosťami a najmä historickými súvislosťami.

Bojnická hradná jaskyňa sa nachádza v meste Bojnice. Jej objavenie sa dáva do súvislosti s kopaním studne na nádvorí Bojnického zámku v 16. storočí. V tom čase prebiehali práce na ďalšom opevňovaní hradu ako súčasť opatrení pred tureckými nájazdmi. Pravdepodobne bola používaná aj ako úkryt počas obliehania Bojnického zámku. V 19. storočí bola údajne zahádzaná a potom opäť vyčistená.

Pôvodný vchod do jaskyne je zo studne na IV. zámockom nádvorí Bojnického zámku. V hĺbke 23 metrov studňa prechádza cez priestrannú sieň a pokračuje ešte do hĺbky 4 metre pod úroveň jaskynnej siene, pričom spodná časť studne je zaliata vodou. V súčasnosti návštevníci vchádzajú do jaskyne z bočnej štôlne, ktorá bola vyrazená v roku 1965.

Vznik jaskyne nie je doteraz jednoznačne vysvetlený keďže jaskyňa je vlastne vnútrokráterová dutina v travertínovej kope, na ktorej je postavený Bojnický zámok. Podľa všetkého sa jaskyňa začala vytvárať spoločne s tvorbou travertínovej kopy. Vplyv na tvorbu jaskyne mala aj termálna voda, ktorá v Bojnických kúpeľoch dosahuje teplotu až 46 stupňov Celzia. Spôsobom vzniku je Bojnická hradná jaskyňa ojedinelým prírodným javom.

Prvá písomná zmienka o jaskyni je z roku 1915 kedy sa v tejto lokalite robil geologický prieskum objednaný Uhorským geologickým ústavom. Prvé zameranie a plán podzemných priestorov jaskyne je však až z roku 1951. Počas sprístupňovacích prác tu boli v rokoch 1965 až 1966 nájdené paleolitické kultúrne vrstvy s nálezmi uhlíkov, fosílnych kostí ako aj artefaktov z kameňa. Podľa acheologických nálezov je zrejmé, že travertínová kopa bola obývaná uz 150 000 rokov pred naším letopočtom neandertálskym človekom.

Bojnická hradná jaskyňa je pre verejnosť otvorená od roku 1965 ako súčasť prehliadky Bojnického zámku.

Bojnická hradná jaskyňa
Bojnická hradná jaskyňa

SlovenskaDovolenka.sk © 2007-2023
E-mail: kontakt@slovenskadovolenka.sk
Mobil: +421 (0) 902 406 922