Zvolenský zámok

Masívny hrad s vonkajším opevnením sa nachádza na návrší v meste Zvolen, ktoré je jedno z najstarších slovenských a uhorských miest.

Hrad bol postavený niekedy medzi rokmi 1370 až 1380 na príkaz kráľa Ľudovíta I. Veľkého ako občasné reprezentačné sídlo a ubytovanie pre dvor a hostí v čase kráľovských poľovačiek. Postavený bol v štvorkrídlovom tvare s ústredným nádvorím.

V tejto podobe hrad zotrval až do konca stredoveku, kedy podstúpil neskorogotickú prestavbu. V tomto období bolo pôvodné obvodové opevnenie nahradené novým hradbovým okruhom s nárožnými vežičkami. Ďalšie prestavby hrad podstúpil až v 16. storočí. Tieto boli vyvolané hrozbou tureckých útokov. Zdokonalila sa obranyschopnosť hradu odstránením veží a dobudovaním dvoch obranných podlaží s radom strielní do všetkých krídel hradu.

Po ukončení tureckého ohrozenia bol hrad prestavaný na administratívne účely Zvolenskej stolice. Táto prestavba vyvrcholila za Esterházyiovcov, ktorí v roku 1784 prestavali kaplnku a pristavali k nej novú prístavbu.

V 19. storočí bol hrad využívaný iba príležitostne a začalo jeho pustnutie, ktoré urýchlila 2. svetová vojna. V roku 1956 bola začatá rozsiahla pamiatková obnova hradu a po jej dokončení bol hrad uvoľnený pre potreby expozície a depozitáru Slovenskej národnej galérie.

Zvolenský zámok
Zvolenský zámok

SlovenskaDovolenka.sk © 2007-2023
E-mail: kontakt@slovenskadovolenka.sk
Mobil: +421 (0) 902 406 922