Hrad Kežmarok

V roku 1462 založil Štefan Zápoľský, na pokyn kráľa Mateja Korvína, v zlome mestských hradieb Kežmarský hrad.

Štefanov syn, Ján Zápoľský v rokoch 1526 až 1540 so striedavými úspechmi bojoval o uhorský trón s Ferdinandom I. Habsburským a keďže v Kežmarku nesídlil, dal ho k dispozícii Františkovi Baťánimu. Keď ho František Baťáni zradil, daroval Ján Zápoľský hrad Hieronymovi Laskimu, ktorý ho taktiež zradil, za čo mu v roku 1537 kráľ Ferdinand I. hrad potvrdil. V roku 1571 márnotratný syn Albert Laski dal hrad do zálohu Jánovi Rueberovi.

V roku 1583 sa hradu po rokoch šarvátok zmocnil Sebastián Tőkőli. Sebastiánov vnuk Štefan II. Tőkőli sa oženil s dcérou palatína Juraja Turzu a rodové bohatstvo sa rozrástlo, hoci mesto Kežmarok sa opäť stalo kráľovským.

Štefanov syn Imrich bol jedným z vodcom povstania proti Habsburgovcom, pri ktorom bol Kežmarok v rokoch 1678 až 1684 niekoľkokrát obsadený oboma bojujúcimi stranami. Imrich však doplatil na spojenectvo s Turkami. Hoci bol Turkami vymenovaný za knieža Horného Uhorska, po ich porážke musel utiecť a v roku 1705 zomrel v Turecku.

Opustené panstvo dostal od cisára knieža Ferdinand (vzdialený potomok Jána Ruebera), za ktorého mesto aj hrad trpeli v dôsledku vojenských akcií počas povstania Františka II. Rákocziho. V roku 1709 hrad dobyli cisárske vojská a o jedenásť rokov neskôr prešiel hrad do vlastníctva mesta.

Hrad vznikol na mieste kostola sv. Alžbety, ktorý bol zničený počas spanilej jazdy husitov v roku 1433 a pri stavbe hradu bol zbúraný. Štefan Zápoľský realizoval na svoju dobu veľmi dobre opevnenú stavbu s niekoľkými baštami a mohutnou bránovou vežou.

V roku 1575 hrad vyhorel a Ján Rueber ho obnovil iba v nevyhnutnej miere. Veľkú neskororenesančnú premenu na honosné sídlo uskutočnili až Tőkőliovci. Prestavali existujúce paláce a obvodovú zástavbu doplnili o nové krídla na severe a juhu.

Keď hrad získalo mesto, nastal jeho postupný úpadok. Priekopy boli zasypané a parkány zastavané mestskými domami. V rokoch 1741 a 1787 hrad opakovane vyhorel a tri krídla po požiaroch už neboli obnovené. Západný palác bol v roku 1860 prestavaný na kasárne. Postupná sanácia hradu začala v roku 1901 a do dnešnej muzeálnej podoby bol upravený pri pamiatkovej obnove v rokoch 1962 až 1985.

Hrad Kežmarok
Hrad Kežmarok
SlovenskaDovolenka.sk © 2007-2023
E-mail: kontakt@slovenskadovolenka.sk
Mobil: +421 (0) 902 406 922