Hrad Banská Bystrica

Súbor stavieb bývalého Mestského hradu v Banskej Bystrici nadväzuje na dnešné Námestie SNP. Mestský hrad vznikol ako prvá fáza obranného zabezpečenia významného banského mesta. Prvá písomná zmienka o opevnení mesta je z roku 1442.

Stavba kamenného hradu začala v druhej polovici 15. storočia a jeho súčasťou bola masívna bránová veža. Vstup do hradu bol cez predbránie v podobe barbakánu a vlastnú bránovú vežu. Hradby sa stavali po celom obvode naraz.

Súčasťou severnej časti opevnenia bol Matejov dom (vysoká štvorposchodová obytná veža), postavený v roku 1479 vo vnútri Mestského hradu a včlenený do Baníckej bašty. K severným hradbám bol pristavaný aj Kostol Svätého kríža pri ktorom stála Pisárska bašta. V severozápadnom nároží opevnenia bola umiestnená Farská bašta a na juhovýchode Mühlsteinova bašta.

Po roku 1501 bola postavená budova radnice, ktorá z južnej strany vystupovala z opevnenia a mala podobu hranatej bašty.

V polovici 16. storočia bol hrad prestavaný na protitureckú pevnosť. Práce boli zamerané na rozšírenie a prehĺbenie priekop a úpravu strelníc.

Po strate vojenského významu, opevnenie už nebolo udržiavané a po požiari v roku 1761 bolo opravené iba čiastočne. Od polovice 19. storčia bolo opevnenie likvidované a v roku 1947 bola zbúraná Mühlsteinova bašta.

V rokoch 2006 až 2009 bola vykonaná komplexná rekonštrukcia objektov Matejov dom a Banícka bašta. V súčasnosti je v Matejovom dome zriadená expozícia Stredoslovenského múzea venovaná histórii mesta Banská Bystrica.

Mestský hrad Banská Bystrica
Mestský hrad Banská Bystrica

SlovenskaDovolenka.sk © 2007-2023
E-mail: kontakt@slovenskadovolenka.sk
Mobil: +421 (0) 902 406 922