Zmena právnej formy

Dňom 01.01.2013 zmenila Agentúra HolidayREAL právnu formu podnikania. Pôvodná fyzická osoba Lenka Piovarčiová – HOLIDAYREAL, ktorá podnikala na základe živnostenského oprávnenia, sa transformovala na právnickú osobu HolidayREAL, s.r.o. so sídlom Pekárska 23, 917 01 Trnava.

Jediným spoločníkom a zároveň konateľom spoločnosti je Mgr. Lenka Piovarčiová. Predmet podnikania Agentúry HolidayREAL sa nezmenil a stále je zameraný na sprostredkovanie nájmu rekreačných nehnuteľností. K zmene právnej formy podnikania nás viedol pretrvávajúci pozitívny vývoj kľúčových ukazovateľov úspešnosti čo spôsobilo, že podnikanie formou fyzickej osoby už nezabezpečovalo dostatočný komfort pre klientov ani pre samotnú Agentúru HolidayREAL.

Sídlo Agentúry HolidayREAL sa nachádza v Business Centre Belvedér v historickom centre Trnavy na Pekárskej ulici, ktorá je súčasťou centrálnej mestskej zóny. Keďže náš pracovný čas je nerovnomerne rozdelený na cesty po chatách a administratívnu prácu, v prípade záujmu o osobné stretnutie nás prosím kontaktujte v dostatočnom časovom predstihu.

V súčasnosti máme pre Vás pripravenú ponuku 280 rekreačných nehnuteľností (prevažne chaty, chalupy a drevenice), pričom jednotlivé ubytovacie zariadenia boli vyberané na základe kritérií garantujúcich zabezpečenie spokojnosti našich klientov.

Tešíme sa na spoluprácu,
Team Agentúry HolidayREAL

SlovenskaDovolenka.sk © 2007-2023
E-mail: kontakt@slovenskadovolenka.sk
Mobil: +421 (0) 902 406 922