Provízny predaj- výhody a nevýhody

Provízny (sprostredkovateľský) predaj ubytovania je charakteristický trojstrannou komunikáciou medzi klientom, sprostredkovateľom a majiteľom chaty či chalupy. Pri tomto spôsobe predaja klient kontaktuje sprostredkovateľa s ktorým dohodnú podrobnosti prenájmu chaty. Kontakt na majiteľa rekreačného zariadenia dostáva klient zvyčajne až po uhradení dohodnutej zálohy na prenájom.

Všeobecne sa provízna forma predaja považuje za najvýhodnejšiu pre klienta aj pre ubytovateľa. Klient na vlastné náklady kontaktuje iba sprostredkovateľa čím minimalizuje svoje výdavky v prípadoch, že ním vybraná chata je obsadená, alebo nedostupná z iných dôvodov. Naším klientom poskytujeme na výber niekoľko komunikačných kanálov, z ktorých niektoré sú pre klienta zadarmo, napríklad e-mail alebo elektronická telefónia (Skype).

Klient dostáva záruku, že informácie uvedené v prezentácii ubytovacieho zariadenia sú pravdivé, nakoľko seriózny sprostredkovateľ vie poskytnúť spätnú väzbu z predchádzajúcich pobytov a väčšinu chát navštívi osobne. Samozrejmosťou je, že sprostredkovateľ nemá záujem o problémy spôsobené zverejňovaním zavádzajúcich informácií o ubytovacích zariadeniach.

Pri záväznej rezervácii chaty či chalupy majitelia týchto objektov zvyčajne požadujú zaplatenie zálohy. Využitím služieb sprostredkovateľa dostáva klient záruku, že jeho peniaze budú doručené ubytovateľovi, ktorý skutočne prenajíma rekreačnú nehnuteľnosť a nie je to iba podvodník. Nezanedbateľným faktom je, že sprostredkovateľ Vám na prijatú sumu vystaví riadny daňový doklad.

Zvyčajne sú sprostredkovatelia schopní zabezpečiť klientom vhodnú rekreačnú nehnuteľnosť na prenájom aj v prípade, keď to nie je v silách klienta, nakoľko sú informovaní o prenájmoch „na poslednú chvíľu“.

Vďaka častým kontaktom s ubytovateľmi vedia sprostredkovatelia v niektorých prípadoch ovplyvniť výslednú cenu za pobyt dohodnutím zliav na malé deti, množstevných zliav, alebo dohodnúť prenájmy, ktoré by pri priamom predaji neboli realizovateľné.

Problémom pri províznom predaji môžu byť neetické praktiky niektorých sprostredkovateľov. Prejavuje sa to hlavne zámerným skreslovaním cien prenájmov (uvádzané sú iba mimosezónne ceny a pri dopyte sa klient dozvie úplne inú cenu), prezentovaním neexistujúcich akciových ponúk (najskôr sa cena navýši a potom sa upraví na povôdnú cenu už ako akciová), uvádzanie nepravdivých obsadeností (aj na obsadený termín sa objekt vyznačí ako voľný a potom sa klientovi ponúkne iná chata) a v neposlednom rade aj neprimeraná odmena pre sprostredkovateľa, ktorá v niektorých prípadoch dosahuje až 30% z ceny pobytu.

Môžeme Vám zaručiť, že Agentúra HolidayREAL nikdy nepoužívala a ani nebude používať neetické praktiky.

Team Agentúry HolidayREAL

SlovenskaDovolenka.sk © 2007-2023
E-mail: kontakt@slovenskadovolenka.sk
Mobil: +421 (0) 902 406 922