Prenájom prostredníctvom digitálnej platformy

22.12.2018

S účinnosťou od 1.1.2018 vstúpila do platnosti novela zákona 595/2003 o dani z príjmov, ktorá upravuje vykonávanie podnikateľských aktivít v SR prostredníctvom „trvalého miesta“.

Podľa tejto novely sa za výkon činností s trvalým miestom pobytu na území SR považuje aj opakované sprostredkovanie služieb prepravy a ubytovania, a to aj prostredníctvom digitálnej platformy. Takémuto daňovníkovi môže na území SR vzniknúť stála prevádzkáreň a v nadväznosti na to aj daňová povinnosť, nakoľko dosahuje príjmy prostredníctvom stálej prevádzkárne na území SR.

Po uplynutí zdaňovacieho obdobia je operátor digitálnej platformy povinný podať daňové priznanie z príjmov dosahovaných prostredníctvom stálej prevádzkárne. Tu je potrebné zdôrazniť, že správca dane môže uložiť poskytovateľom služieb prepravy a ubytovania tzv. záznamovú povinnosť o platbách za sprostredkovanie, aby sa mohla overiť správnosť vyrubenia dane operátorovi digitálnej platformy.

Ak však operátor digitálnej platformy nemá na území SR registrovanú stálu prevádzkáreň ale má príjmy zo sprostredkovania, potom poskytovateľom služny prepravy a ubytovania vzniká sekundárna povinnosť, t.j. zraziť daň pri zdroji z úhrad za sprostredkovanie prevádzkovateľovi digitálnej platformy. Táto povinnosť trvá až do momentu registrácie stálej prevádzkárne operátora digitálnej platformy.

Zároveň platí, že príjemcovia služby, ktorí si cez digitálnu platformu rezervujú ubytovanie alebo prepravu na území SR, nemajú z tohto titulu daňovú povinnosť.

Podrobnosti o danej problematike nájdete v Stanovisku Finančného riaditeľstva SR:

SlovenskaDovolenka.sk © 2007-2023
E-mail: kontakt@slovenskadovolenka.sk
Mobil: +421 (0) 902 406 922