Prenájom a zdravotné poistenie

21.5.2011

Od 1.5.2011 je účinná novela zákona o zdravotnom poistení, ktorá ruší povinnosť platiť odvody na zdravotné poistenie z príjmov z prenájmu, teda aj z prenájmu chaty. Tí, ktorí už začali platiť preddavky na zdravotné poistenie v súvislosti s prenájmom chaty sa nemusia báť, príslušná zdravotná poisťovňa vráti tieto preddavky pri ročnom zúčtovaní preddavkov na zdravotné poistenie za rok 2011, ktoré sa podáva do konca marca 2012.

Podľa predchádzajúceho znenia zákona mali prenajímatelia chaty povinnosť do konca januára 2011 prihlásiť sa do zdravotnej poisťovne ako samostatne zárobkovo činné osoby. Po novom nie je príjem z prenájmu chaty považovaný za príjem z ktorého sa platia zdravotné odvody a preto tí ktorí prenajímajú chatu sú povinní do 31.05.2011 odhlásiť sa v zdravotnej poisťovni ako samostatne zárobkovo činné osoby.

Ten, kto okrem prenájmu chaty vykonáva aj inú samostatne zárobkovú činnosť sa zo zdravotnej poisťovne neodhlasuje.

Naopak zamestnanec, ktorý je zaregistrovaný v zdravotnej poisťovni ako samostatne zárobkovo činná osoba z dôvodu prenájmu chaty sa zo zdravotnej posiťovne odhlásiť musí.

Registrácia a odhlásenie z registrácie sa vykonáva v pobočke príslušnej zdravotnej poisťovni na predpísanom tlačive.

SlovenskaDovolenka.sk © 2007-2023
E-mail: kontakt@slovenskadovolenka.sk
Mobil: +421 (0) 902 406 922