Cenotvorba prenájmu chaty

13.3.2012

Tvorba cien prenájmov rekreačných nehnuteľností je vzhľadom na veľmi konkurenčné prostredie špecifická problematika a môže byť založená na viacerých stratégiach. Platí však pravidlo „sedliackeho rozumu“, že ceny nesmú byť dlhodobo nižšie ako náklady. Na začiatok trochu teórie:

1. stratégia nákladov – cena sa stanoví na základe celkových nákladov na prenájom.

2. stratégia konkurencie – moje ceny sú nižšie ako ceny ktoré má konkurencia.

3. stratégia dopytu – čím väčší dopyt, tým vyššia cena.

Ideálny stav nastane vtedy, keď sa spoja všetky tri stratégie a výsledná cena prenájmu chaty je vyššia ako celkové náklady, nižšia ako má konkurencia a ceny sú diferencované podľa sezóny.

A teraz z našej praxe:

1. ceny je potrebné stanoviť vzhľadom na lokalitu a vybavenosť chaty. Najlepším pomocníkom je internet a „zdravý rozum“. Nemôžu byť všetky ceny ako na Liptove.

2. u malých chát sa nám osvedčili ceny za prenájom celej chaty. Pod malou chatou rozumieme chaty do 10 osôb.

3. u väčších chát preferujeme uvedenie ceny za osobu na noc a zároveň ceny za celú chatu na noc. Pri cene za osoby treba uvádzať minimálny počet platiacich osôb. Cena za celú chatu by mala byť nastavená tak, aby bola výhodnejšia ako cena za osoby pri maximálnej obsadenosti.

4. v cenách by mali byť už zahrnuté výdavky na spotrebované energie. Klienti majú obavy z doplatkov. Nepoznajú sadzby elektrickej energie, alebo sa im zdajú privysoké a nevedia odhadnúť priemernú dennú spotrebu energií. Často majú pocit, že majitelia na energiách dodatočne a neprimerane zarábajú.

5. minimalizovať počet povinných doplatkov. Akceptovaný je rekreačný poplatok obci (daň z ubytovania) a doplatok za domáce zviera. Klientov je potrebné oboznámiť s povinnými doplatkami už v etape objednávania chaty.

6. deti do troch rokov bez nároku na lôžko v rozumnom počte by nemali byť spoplatnené.

7. uvádzať sezónne ceny a tieto výrazne diferencovať. Niektorí ubytovatelia uvádzajú ceny na vykurovacie a nevykurovacie obdobie. Samozrejmosťou sú samostatné ceny na silvestrovské pobyty a Veľkú noc.

V prostredí ktoré je vysoko konkurenčné a kde je možnosť ľahko porovnať ceny (internet) je potrebné zamerať sa na minimalizáciu cien a to redukciou nákladov. Je potrebné zvážiť každú nákladovú položku. Sú nákladové položky ktoré neovplyvníte, ale niektoré náklady sú závislé od stratégie podnikania. Napríklad ak sa rozhodnete prenajímať chatu bez sprostredkovateľa, musíte rátať s výdavkami na vlastnú webstránku (doména a webhosting), s výdavkami na reklamu, marketing a výdavkami na úpravu webstránok aby sa zobrazovali vo vyhľadávačoch na vysoko konkurenčné slová, inak vám webstránka nepomôže, lebo nikto ju nenájde. Ak sa však rozhodnete prenajímať chatu cez sprostredkovateľa, prezentácia vám bude zvyčajne vytvorená zdarma.

Ak sa rozhodnete, že vaše ceny budú vyššie ako má lokálna konkurencia, musíte to vyvážiť kvalitou alebo doplnkovými službami inak bude vaša chata nepredajná. Aj v našej ponuke máme nadštandardné ubytovacie zariadenia s vysokou obsadenosťou. Veríme, že vám tento článok pomôže vytvoriť cenu ktorá bude výhodná pre vás aj pre vašich klientov a zlepší obsadenosť vašej chaty či chalupy.

SlovenskaDovolenka.sk © 2007-2023
E-mail: kontakt@slovenskadovolenka.sk
Mobil: +421 (0) 902 406 922