Automatická výmena informácií s daňovým úradom

5.1.2023

Od 1. januára 2023 vstúpila novela zákona 442/2012 o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní (Zákon 250/2022), ktorá ustanovuje povinnosť prevádzkovateľom platforiem posielať údaje o príjmoch prenajímateľov daňovým úradom.

V zmysle uvedeného zákona je platformou „softvér vrátane webového sídla alebo jeho časti a aplikácií vrátane mobilných aplikácií, ktorý je prístupný používateľom a ktorý predávajúcim umožňuje spojiť sa s inými používateľmi s cieľom vykonať, priamo alebo nepriamo, vybranú činnosť v prospech týchto používateľov a zahŕňa aj všetky postupy na výber a zaplatenie odplaty v súvislosti s vybranou činnosťou„.

Prevádzkovateľ platformy oznamuje daňovému úradu okrem iného celkovú odplatu za prenájmy nehnuteľností, zrazené poplatky a provízie prevádzkovateľom platformy, adresu prenajímanej nehnuteľnosti, počet dní prenajímania každej nehnuteľnosti ako aj odplaty za každú nehnuteľnosť.

Prevádzkovatelia platforiem budú prvýkrát posielať tieto údaje za rok 2023 a to najneskôr do 31. januára 2024.

Agentúra HolidayREAL vykonáva realitnú činnosť bez využívania „platformy“ (ako je vymedzená Zákonom 442/2012 v §22h).

SlovenskaDovolenka.sk © 2007-2023
E-mail: kontakt@slovenskadovolenka.sk
Mobil: +421 (0) 902 406 922