Náučný chodník Juráňova dolina

Náučný chodník Juráňovou dolinou je súčasťou už existujúceho turistického chodníka, ktorý začína a končí v Oraviciach na Orave. Je to obojsmerný, nenáročný, peší, letný turistický okruh s dĺžkou 8 km a prevýšením 170 metrov s časom prechodu približne 3 hodiny. Od 1. novembra do 14. júna je časť trasy vedúca Juráňovou dolinou uzavretá z dôvodu sezónnej uzávery pre ochranu prírody.

Turistický okruh začína v Oraviciach (pri termálnom kúpalisku) a pokračuje dolinou Oravice, rázcestie turistických značiek Pod Šatanovou, Juráňova dolina, sedlo Umrlá, Bobrovecká dolina a vracia sa späť do Oravíc.

Juráňova dolina je považovaná za jednu z najkrajších slovenských dolín a v roku 1974 bola vyhlásená za chránené územie. Najzaujímavejšou častou turistického okruhu vedúceho Juráňovou dolinou sú asi 1 kilometer dlhé tiesňavy kaňonovitého typu so strmými stenami, vodopádmi a kaskádami.

Na časti turistickej trasy, ktorá vedie Juráňovou dolinou sú osadené informačné panely venované flóre, faune, dejinám a aktivitám spojených s Juráňovou dolinou. Náučný chodník Juráňovou dolinou je využívaný aj na školské vyučovanie.

Informačný panel v Juráňovej doline
Informačný panel v Juráňovej doline
Nástup do Juráňovej doliny
Nástup do Juráňovej doliny
Rázcestie Pod Šatanovou
Rázcestie Pod Šatanovou

SlovenskaDovolenka.sk © 2007-2023
E-mail: kontakt@slovenskadovolenka.sk
Mobil: +421 (0) 902 406 922